rolex replica
Links:スーパーコピー 優良サイト 口コミ,スーパーコピー時計N級品,ロレックス スーパーコピー販売
https://upscalerolexs.com/
X

Sammenhenger mellom renter, vekst og inflasjon:

I et sunt finansmarked vil rentenivået øke når produksjonen og verdiskapningen i samfunnet øker, og tilsammen vil det skape inflasjon. Vi ser imidlertid de senere tiårene (etter 1972) at renter brukes som en styringsfaktor for å påvirke valutamarkedet og kapitalkostnadene i samfunnet. Dette har sansynligvis ført oss opp i et hjørne med stor ubalanse, høy gjeld og problemer med å gjennvinne balansen i markedet.

 

Bedriftsgjeld

Normalt vil en vekst i produksjonen, inflasjon og renter følge hverandre. Om rentene stiger uforholdsmessig mer enn inflasjonen og produksjonen, vil det kunne skape store finansielle utfordringer i næringslivet. Høyere renter vil også påvirke nåverdiberegninger av framtidige pengestrømmer, som gjør at børsverdier kan utvikle seg negativt.

Ved høy gjeldsgrad vil selskapets verdier være mer påvirket av renteøkning, siden rentekostnadene i det enkelte selskap øker mer enn inntjeningen.

 

Privatgjeld

I Norge har privatgjelden økt til 220% av inntekten, i de siste par tiår, hvor rentenivået har vært fallende. Dette er nær knyttet til økningen i boligpriser. Lave renter og lett tilgang til lån har ført til at det har vært lett å by høyere og høyere i budgivninger for å få den boligen man ønsker. Dette har ført til vekst i boligprisene, som har gjort det enda mer lønnsomt å låne mye penger med lav rente for å kjøpe bolig i et marked med stadig stigende prisnivå. Dette har skapt en pris spiral med egen drivkraft, og er en typisk beskrivelse av en boble i markedet.

Når rentene øker vil det føre til at familier med høy gjeld vil få økede levekostnader. Samtidig blir det dyrere å kjøpe bolig med gjeldsandel. Dette vil føre til at boligprisene i markedet faller. Du har kanskje ikke lenger dekning for gjelden i boligens markedsverdi.

 

Statsgjeld

Samtidig som private og bedrifter har øket sin gjeld og gjeldsgrad mens rentene har vært lave, har de fleste land samtidig økt sin utenlandsgjeld, med Norge som et unntak. Vi må huske at USA, som er en av våre viktigste handelspartnere, har en meget høy utenlandsgjeld, og det viktigste temaet for å få på plass et statsbudsjett i USA, er spørsmålet om hvor mye utenlandsgjelden skal ØKES.

 

Vi får lytte til hva James Branch Cabell har sagt: "Optimisten hevder at vi lever i den beste av alle verdener. Pessimisten frykter at det er sant".

 


Tilbake

Velkommen

Velkommen til en faglig blogg om forretningsanalyse.  Jeg ønsker å ta opp temaer innen bedriftsøkonomi og markedsøkonomi samt de verktøy vi bruker for analyse og planlegging av utvikling og drift. Det vil bli fokusert på beslutningsstøtte, styringsinformasjon og ledelses-verktøy.Les mer

Følg oss på Facebook

Bli medlem av Forretningsanalyse gruppen på Facebook. Der legger jeg ut aktuelle nyhetsartikler som relaterer til innleggene her på bloggen og du kan møte noen av de andre leserne. Jeg håper du vil være med i debatten og husk at kommentarer er alltid velkomne. 


Søk etter ord

 Search
soap2day