rolex replica
Links:スーパーコピー 優良サイト 口コミ,スーパーコピー時計N級品,ロレックス スーパーコピー販売
https://upscalerolexs.com/
X

Hvorfor bobler oppstår og sprekker i et fritt marked

 14.11.2017   2868

Les også:

Analyse

Litt markedsteori

Ifølge den britiske økonomen Adam Smith på 1700-tallet,representerte markedets frie krefter «den usynlige hånd» som en selvregulerende mekanisme for å koordinere økonomien til alles beste. Sammen med teorier fra andre tenkere innenfor markedsøkonomi og samfunnsøkonomi, skaper dette den vanlige forståelsen av hvordan et fritt marked fungerer. Det har selvfølgelig blitt definert mange forutsetninger som må være på plass i et velfungerende fritt marked. Med litt søking i Wikipedia og andre nettsteder er dette utredet og forklart. I den virkelige verden vi lever i, er det stort sett aldri slik at vi har et perfekt fritt marked på noen som helst områder. I henhold til Adam Smith og andre skal det per definisjon ikke oppstå bobler og plutselige prisfall i et perfekt fritt marked. Vi skal her se på noen av de faktorene som kan skape bobler og plutselige prisendringer i ulike markeder.

Tiden som en viktig faktor i markedet

Tiden er ofte en medvirkende faktor i markeder hvor det oppstår bobler og plutselige prisendringer. Det viktigste ved tiden i denne sammenhengen er hvor lang tid det tar før en endring i markedet fanges opp og implementeres. I det norske boligmarkedet er en viktig faktor at det tar ofte 2 til 3 år eller mer å gjennomføre bygging av boliger og utbygging av boligområder, mens det er fort gjort å stoppe en utbygging. Dette skulle tilsi at det oftere blir en overoppheting av boligmarkedet med høy prisvekst i perioder, mens risikoen for prisfall er mindre, og ofte mer kortsiktig.


Eksterne betingelser

Når boligmarkedet brøt sammen i 1987 var arbeidsledighet en viktig eksternfaktor i boligmarkedet. Tilsvarende er begrensninger i lånemuligheter en tilsvarende ekstern faktor bak dagens prisfall (2017) i boligmarkedet. Kjøpere i markedet har evne til å betjene store lån med dagens lave rentenivå, men bankenes rammer for utlån er begrenset. Det er med andre ord et politisk valg som i hovedsak ligger bak prisfallet nå i 2017.


Prisfaste Kvantumstilpassere

"Alle aktører i markedet må være små, slik at verken tilbydere eller kjøpere kan påvirke prisen gjennom for eksempel å selge/kjøpe et større kvantum." (Fra: wikipedia). I noen sammenhenger kan enkelte aktører bestemme markedsprisen ved å regulere tilgjengelig kvantum.  OPEC landene har for eksempel i mange år hatt denne makten på oljeprisen ved å regulere hvor mye olje disse landene produserer.


Lagring

Oljelagre, lakseberg, smørberg, kjøttberg, osv. er andre eksempler på å utøve tilsvarende markedsmakt.


Nytt og brukt

Boliger, biler og andre produkter med et bruktmarked, har sin egen dynamikk. En veteranbil som er 80 år gammel kan ha høyere verdi enn en bil som er 10 år gammel. Etter 30 år er bilen en veteranbil og prisen settes på bakgrunn av helt andre kriterier enn bruksverdi. I noen markeder og land blir boliger solgt for lavere pris jo eldre de er, mens i Oslo er prisingen i liten eller ingen grad påvirket av alder på boligen.


Kvalitet og opplevd verdi

I boligmarkedet heter det at prisen er sterkt avhengig av beliggenhet. Om det stemmer, er boligpriser egentlig et spørsmål om boligtomter og eiendommer mer enn selve boligen.


For å si det på en enkel måte: Når boligboblene sprekker, slippes bare luften ut.


Eller som Wilhelm Raabe sa det: "Mitt luftslott er mitt hus."


Tilbake

Velkommen

Velkommen til en faglig blogg om forretningsanalyse.  Jeg ønsker å ta opp temaer innen bedriftsøkonomi og markedsøkonomi samt de verktøy vi bruker for analyse og planlegging av utvikling og drift. Det vil bli fokusert på beslutningsstøtte, styringsinformasjon og ledelses-verktøy.Les mer

Følg oss på Facebook

Bli medlem av Forretningsanalyse gruppen på Facebook. Der legger jeg ut aktuelle nyhetsartikler som relaterer til innleggene her på bloggen og du kan møte noen av de andre leserne. Jeg håper du vil være med i debatten og husk at kommentarer er alltid velkomne. 


Søk etter ord

 Search
soap2day