rolex replica
Links:スーパーコピー 優良サイト 口コミ,スーパーコピー時計N級品,ロレックス スーパーコピー販売
https://upscalerolexs.com/
X

Lave lånekostnader

Lave renter gir lave lånekostnader som gjør det lett å få lønnsomhet på investeringer. Men lave renter kan også over tid begrense tilgangen til lånekapital. Det kan også gjøre det lettere for konkurrenter å investere, og det kan motivere til overkapasitet i noen bransjer.

 

Krav til avkastning synker

Når det er lave renter, faller ofte kravene til avkastning, istedenfor at det kunne føre til øket lønnsomhet. Om driftsresultatet er uendret, vil lavere finanskostnader øke resultatet i virksomheten. Men om lave finanskostnader fører til lavere krav til avkastning på investeringer, vil det kunne føre til investeringer som kun er lønnsomme så lenge rentene er lave. Det betyr større risiko.

 

Mindre fokus på likviditet

Når renta er høy, vil det ofte være stort fokus på likviditetsstyring, siden for mye eller for lite likviditet vil koste virksomheten dyrt. Det er viktigere å anvende ledig likviditet riktig, og det er kostbare morarenter om det mangler likviditet i perioder. Det blir viktig å ha kontroll på kontantflyten.

 

Lavere avkastning på finansielle reserver

Lave renter medfører at det er dårlig avkastning på å ha penger i banken, og det motiverer til å ta større risiko på ledig likviditet, og det er lettere å vurdere å låne likviditet, istedenfor å sitte med ledig likviditet. Det kan føre til svakere finansiering av virksomheten og dårligere soliditet.

 

Endrede relasjoner mellom nøkkeltall

Økede investeringer og lavere krav til avkastning, soliditet og likviditet, vil endre forholdene mellom de viktigste økonomiske nøkkeltallene. Med mindre fokus på avkastning på investeringer vil forholdstall som omløpstid på kapital og rentabilitet bli lavere.

 

Burde gi langsiktige strategier/investeringer på grunn av nåverdiberegninger

Vi får andre fundamenter for nåverdiberegninger på investert kapital med lave renter.

Nåverdiberegninger betyr å neddiskontere framtidige likviditetsstrømmer til nåverdi. 110 kroner om ett år er det samme som 100 kroner i dag, om det er 10 prosent rente. Om renten faller til 1 prosent, vil 101,10 kroner om ett år være mer verdt enn 100 kroner i dag. Det er gjerne den beregnede internrenten i virksomheten som benyttes i nåverdiberegninger, og den vil som oftest gjenspeile markedsrenten. Med lave renter blir langsiktige investeringer mer lønnsomme.

 

Det er lett å undervurdere risiko og overvurdere  Lønnsomhet

Med større fokus på langsiktige investeringer, lavere krav til likviditetsgrad og soliditet, øker virksomhetens totale risiko, og selv med bedre lønnsomhet, vil selskapets betaverdi synke og verdien på selskapets totale verdi kanskje ikke øke, eller kanskje til og med synke.

 

 

Eller som Alexander Kielland sa: "Det skal sterk rygg til å bære gode dager." 


Tilbake

Velkommen

Velkommen til en faglig blogg om forretningsanalyse.  Jeg ønsker å ta opp temaer innen bedriftsøkonomi og markedsøkonomi samt de verktøy vi bruker for analyse og planlegging av utvikling og drift. Det vil bli fokusert på beslutningsstøtte, styringsinformasjon og ledelses-verktøy.Les mer

Følg oss på Facebook

Bli medlem av Forretningsanalyse gruppen på Facebook. Der legger jeg ut aktuelle nyhetsartikler som relaterer til innleggene her på bloggen og du kan møte noen av de andre leserne. Jeg håper du vil være med i debatten og husk at kommentarer er alltid velkomne. 


Søk etter ord

 Search
soap2day