X

Om å lære av sine feil

 09.11.2013   2854

Les også:

Ledelse

Jeg har tidligere skrevet om kreative prosesser og læringsprosesser, som forutsetter at man må tillate seg selv og andre å feile. Skal du lære noe nytt, må du gjøre noe du ikke har gjort før, og da tar du risikoen på å feile. Hvis ikke, fortsetter du å gjøre det du kan så godt fra før, og det kommer det ofte ikke noe nytt ut av. Det må være tillat å gjøre NYE feil, og det er et godt utgangspunkt å lære av de feil man gjør. Dette er nyttige holdninger i næringsliv, privatliv, i politikken og i andre sammenhenger.

 

På den anen side er dette farlige holdninger i forbindelse med kriseberedskap og risikosituasjoner, hvor konsekvensene er store eller sannsynligheten for konsekvenser er stor. I forbindelse med Bussdrapene på Valdresekspressen 04.november 2013, som var en gjentagelse av identiske hendelser i 2003, terrorhendelsene 22.juli 2011, uforklarte hendelser og dødsfall på norske sykehus og tilsvarende sammenhenger i samfunnet, kan det ikke være et godt utgangspunkt å lære av sine feil. I forberedelser til krisesituasjoner MÅ beredskapsøvelser, opplæring i krisehåndtering, opplæring i kriseledelse og konsekvensreduserende tiltak og kriseplaner være innøvd og tilrettelagt på forhånd, slik at man kan feile fra seg på forhånd, i kontrollerte former. Vi har brannøvelser i de fleste bedrifter for å reagere med innøvde reaksjoner om det skulle oppstå brann. Vi går også på førstehjelpskurs for å redde menneskeliv om vi kommer opp i en situasjon hvor det er relevant. Øvelser og trening har som mål at vi skal reagere i henhold til innøvde reaksjonsmønstre, med kunnskap som kan være til hjelp i en krevende situasjon.

 

Beredskap er i alle sammenhenger et ledelsesansvar, og dette ansvaret kan ikke skyves over på andre. Det kan se ut som at mange situasjoner den senere tiden har manglet lederskap, og at bevisstheten om beredskapsansvar hos ledere har vært liten.

Jeg håper at fokuset ikke er å lære av de hendelser som gikk galt, men at fokuset er å lære at beredskap og beredskapsledelse må være innøvd og tilrettelagt på forhånd.

 

Vi har tilsvarende utfordringer i næringslivet, når det oppstår uventede situasjoner. Det kan være hendelser av en helt annen karakter, men allikevel med store konsekvenser for den enkelte virksomhet og menneskene som blir berørt. Det kan være brann, strømutfall, brudd på nettkabler og annet sammenbrudd i teknologi.  Det kan være innbrudd, bedrageri, konkurs hos en stor kunde eller en viktig leverandør. Det kan være livstruende hendelser og ulykker hvor menneskeliv er i fare. På samme måte må enhver leder på ethvert plan i en organisasjon være sitt beredskapsansvar bevisst.  Det finnes statistikk som forteller at 75 % av bedrifter som rammes av en stor brann, er helt borte fra markedet i løpet av tre år. Det finnes tilsvarende statistikker på andre alvorlige hendelser.

 

Eller som Hamsun sa det: "Det er vanskelig å forstå seg på mennesker, hvem som er gal og hvem som er klok! Gud hjelpe oss alle fra å bli gjennomskuet".


Tilbake

Velkommen

Velkommen til en faglig blogg om forretningsanalyse.  Jeg ønsker å ta opp temaer innen bedriftsøkonomi og markedsøkonomi samt de verktøy vi bruker for analyse og planlegging av utvikling og drift. Det vil bli fokusert på beslutningsstøtte, styringsinformasjon og ledelses-verktøy.Les mer

Følg oss på Facebook

Bli medlem av Forretningsanalyse gruppen på Facebook. Der legger jeg ut aktuelle nyhetsartikler som relaterer til innleggene her på bloggen og du kan møte noen av de andre leserne. Jeg håper du vil være med i debatten og husk at kommentarer er alltid velkomne. 


Søk etter ord

 Search