X

Tiggere, fattigdom og økonomisk effektivitet

 22.05.2013   2648

Samfunn

Det er mange grunner til fattigdom, og jeg er lite opptatt av skyld, men jeg er veldig opptatt av at hvert enkelt menneske bør få en mulighet til å bidra til et bedre liv for seg selv og sitt samfunn. Alle som vil bidra, bør få muligheten til å bidra.

 

Vi har i vår moderne verden skapt oss et økonomisk effektivt samfunn, hvor alt måles i kroner og ører. Vi regner alt om i penger slik at vi kan gjøre valg på tvers av ulike ressurser og konsekvenser. En arbeidsdag blir regnet om i penger og maskinkostnader regnes om i penger. Det gjør at vi med enkelhet kan bytte ut arbeidsdager med maskintimer. Økonomisk sett har kanskje vi gjort gode valg, men samtidig blir vi så effektive at vi ikke lenger har behov for arbeidsfolk. Denne prosessen er riktig og positiv når arbeidsledigheten er lav, men sosialt ødeleggende når arbeidsledigheten er høy.

 

I Romania har mange arbeidere av ROM folket blitt arbeidsledige i kjølvannet av kommunismens fall. Dette er spesielt de som har lite utdannelse og som arbeidet i manuelle yrker. Disse er også taperne i kampen om de nye arbeidsplassene som har vokst fram i Romania. Romania har mange dyktige og høyt utdannede mennesker, blant verdens beste universiteter innenfor medisin og realfag, og er meget konkurransedyktige innenfor mange sektorer. På den annen side faller noen grupper utenfor, og de trenger oppmerksomhet og løsninger som bringer disse menneskene ut av fattigdommen.

 

Det er mange sektorer hvor det er mulig å ta initiativ. Et konkret eksempel er innenfor manuelt jordbruksarbeid. I Norge går vi nå inn i en sesong med bærplukking og mye annet manuelt jordbruksarbeid som mange av disse menneskene kan delta i. På samme måte kan det etableres manuelt jordbruksarbeid i Romania. Arbeid vi er vant med å tenke på som maskinelt arbeid. Både i Norge og i Romania trenger vi nye initiativ, sammen med arbeidstakerorganisasjoner i Norge og Romania, for å etablere jobber for dagarbeidere, slik at fattige mennesker får muligheter til å skape seg verdige liv.

 

Vi må ha andre mål enn å tjene penger. Vi må ha større mål. Vi må skape arbeidsplasser og grunnlag for verdige liv. Vi må skape lokale verdier, som gir grunnlag for lokal vekst og enda flere arbeidsplasser. Vi må skape gode samfunn for generasjoner.


Tilbake
 

Velkommen

Velkommen til en faglig blogg om forretningsanalyse.  Jeg ønsker å ta opp temaer innen bedriftsøkonomi og markedsøkonomi samt de verktøy vi bruker for analyse og planlegging av utvikling og drift. Det vil bli fokusert på beslutningsstøtte, styringsinformasjon og ledelses-verktøy.Les mer

Følg oss på Facebook

Bli medlem av Forretningsanalyse gruppen på Facebook. Der legger jeg ut aktuelle nyhetsartikler som relaterer til innleggene her på bloggen og du kan møte noen av de andre leserne. Jeg håper du vil være med i debatten og husk at kommentarer er alltid velkomne. 


Søk etter ord

 Search