rolex replica
Links:スーパーコピー 優良サイト 口コミ,スーパーコピー時計N級品,ロレックス スーパーコピー販売
https://upscalerolexs.com/
X

Vil jordskjelvene i Japan ryste norsk økonomi?

 15.03.2011   5373

Analyse

Vi bør forvente at Japan, som utgjør verdens tredje største økonomi etter USA og Kina, vil gå gjennom en periode med store kostnader knyttet til rydding, gjenoppbygging og skadehåndtering på alle plan.  Dette vil antagelig føre til at store midler trekkes ut av finansmarkedet og at japanske investeringer i andre land blir tilbaketrukket.  Umiddelbart etter de første hendelsene sank kursene på forsikringsaksjer på alle verdens børser.  De aller fleste forsikringsselskaper blir berørt av ødeleggelsene siden hendelsene vil utløse mange og store erstatningsansvar.  De fleste forsikringsselskaper har reassurert sine engasjement i andre forsikringsselskaper, slik at dette vil ramme hele forsikringsbransjen over hele verden.  Tilsvarende forsvinner store verdier som utgjør finansiell pantesikkerhet i forbindelse med lån og finansiering.  Japan er også et av de mest teknologisk høyt utviklede land, og store mengder produksjonsmidler, fabrikkbygninger, infrastruktur, etc. er også skadet, slik at produksjonen ikke vil nå full kapasitet på lenge.  I tillegg er Japan inne i en langvarig økonomisk nedgangstid med store budsjettunderskudd.  Hva må vi forvente av ringvirkninger på kort og lang sikt i verdensøkonomien, og hvordan vil dette påvirke norsk økonomi? 

 

På kort sikt kan vi kanskje få nedganger i børsverdier og press på rentenivået, siden Japan trenger store midler til gjenoppbygging, men på den andre siden vil disse investeringsbehovene i Japan øke etterspørselen etter tjenester og varer knyttet til oppbyggingen.  På mange måter kan vi vente at naturkatastrofen vil kunne ha samme effekt på økonomien som en krigssituasjon noen ganger har.  Store verdier har gått tapt, men store behov for gjenoppbygging øker etterspørselen etter en del varer og tjenester. 

 

Vi får blande vår medfølelse for mennesker og land med vår mulighet til å bidra med varer og tjenester.  Vi kan kanskje ane en følelse av en etisk konflikt, men vår og andres oppgave er å bidra på alle tenkelige måter når skadede områder skal bygges opp igjen.  Katastrofer vil alltid ramme noen hardt, men det er viktig å se de muligheter det skaper også.  Handlingslammelse og fortvilelse må etterfølges av handlinger og engasjement. 

 

Vi kan knytte nye forbindelser med japansk industri og næringsliv og vi kan øke våre handelsforbindelser på mange plan.  Vi får oppmuntre vår statsminister med følge til å finne nye muligheter for å besøke Japan, siden hans planlagte reise i disse dager naturlig nok ble utsatt. 

 

Vi får huske Thomas Kingos ord når han sier : "Sorgen og gleden de vandrer til hope."
investering motivasjon nyskapning utfordringer

Tilbake

Velkommen

Velkommen til en faglig blogg om forretningsanalyse.  Jeg ønsker å ta opp temaer innen bedriftsøkonomi og markedsøkonomi samt de verktøy vi bruker for analyse og planlegging av utvikling og drift. Det vil bli fokusert på beslutningsstøtte, styringsinformasjon og ledelses-verktøy.Les mer

Følg oss på Facebook

Bli medlem av Forretningsanalyse gruppen på Facebook. Der legger jeg ut aktuelle nyhetsartikler som relaterer til innleggene her på bloggen og du kan møte noen av de andre leserne. Jeg håper du vil være med i debatten og husk at kommentarer er alltid velkomne. 


Søk etter ord

 Search
soap2day