rolex replica
Links:スーパーコピー 優良サイト 口コミ,スーパーコピー時計N級品,ロレックス スーパーコピー販売
https://upscalerolexs.com/
X

Endringer i revisjonsplikt og krav til aksjekapital

 20.01.2011   5813

Ledelse

Mange selvstendige næringsdrivende ønsker å sikre seg mot å bli holdt personlig ansvarlig for selskapets økonomi, noe man blir i et ENK (enkeltpersonsforetak).  Samtidig har man i et ENK betydelig dårligere trygderettigheter, som bl.a. gir seg utslag ved sykemelding, fødselspermisjon, etc.  Med andre ord ønsker mange næringsdrivende fordelene et AS gir, men ser ikke mulighet for å stille med 100.000 og kostnader til revisor.  Dette er viktige argumenter om man skal tilrettelegge for nyetableringer av aksjeselskaper.  Det er imidlertid mange som allikevel vil beholde revisjon av ulike årsaker.
Her er et klipp fra http://www.interblogg.no/revisjon-og-regnskap/

 

Frivillig revisjon
Ved lovendring 2010:89 ble den svenske Aktiebolagslag av 2005 endret ved at minstekravet til aksjekapital for private aktiebolag (AB) ble satt til SEK 50 000.- gjeldende fra 1. april 2010. I Danmark ble ved lovbekendtgørelse 12. juni 2009 nr. 470 lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) endret slik at minstekravet for aksjekapital for anpartsselskab (ApS) ble satt til DKK 80 000. Finland vedtok i 2006 ny aksjelov (624/2006 Aktiebolagslag). Loven skiller mellom privat aktiebolag (AB) og publikt aktiebolag. Privat aktiebolag tilsvarer det norske aksjeselskap. Her er minstekravet til aksjekapital fastsatt til 2 500 euro.

 

I våre naboland som allerede har lempet på revisjonsplikten, viser det seg at svært mange små selskaper frivillig velger å beholde revisor.  Vi tror det er fordi revisjon gir tillit, troverdighet og trygghet. Her er noen flere momenter som kan tale for å beholde revisor:

  •  Selskapets driftsinntekter, balansesum eller antall ansatte er oppunder grensebeløpene, og det er utsikter til vekst.
  •  Det er planer som medfører kapitalendringer, fusjon eller fisjon.
  •  Selskapet mottar offentlige tilskudd eller lignende som krever revisorbekreftelse.
  •  Forholdet til oppdragsgivere som er opptatt av å ha en sikker leverandør.
  •  Forholdet til bankforbindelse og andre kreditorer, inklusive leverandører.
  •  Forholdet til skatte- og avgiftsmyndighetene.
     

Her er klipp fra http://www.interblogg.no/revisjon-og-regnskap/2010/11/revisorkutt-vil-gi-oekt-kriminalitet/

 

Norge vil oppleve økt kriminalitet om småselskapene slipper å ha revisor, det hevder Jan-Egil Kristiansen, Skattekrimsjef i Skatt Øst til E24.

 

Frykter økt økonomisk kriminalitet
- Vi vil oppleve økt økonomisk kriminalitet og skattejuks hvis så mange småselskaper skal slippe å ha revisor.  Revisorene bidrar både som kvalitetssikrere og ikke minst som forebyggere; deres tilstedetilværelse bidrar til at færre prøver seg, hevder Kristiansen som legger frem konkrete eksempler til E24.

 

Vi må nok vente at små aksjeselskaper uten revisor og med liten aksjekapital kommer til å møte både skepsis og forsiktighet slik NUF selskaper har erfart, men det kan også gi gründere og enkeltmannsforetak en bedre beskyttelse mot personlig konkurs om selskapet går over ende, og bedre mulighet til trygderettigheter som alle vi andre ser på som en selvfølge.

 

Nye lover kan gi utfordringer for skatte og avgiftsmyndigheter, leverandører, kunder, banker og andre som handler med disse selskapene, men samfunnsøkonomisk ser det ut for at det i våre naboland har gitt positive resultater, og mange næringsdrivende får en tryggere privatøkonomisk situasjon.

 

Vi får bare håpe at vi ikke får store uheldige utslag med øket kriminalitet og øket antall konkurser.

 

Men som Sigurd Hoel sa: "Vi får ikke bli så redd mørket at vi er takknemmelig over å få følge med et spøkelse". 

 

Hvis du vil lese mer anbefaler jeg de følgende linkene:

http://www.na24.no/article3066230.ece
http://grundertanker.no/2009/04/b%C3%B8r-nuf-sidestilles-med-as/
http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/dok/nouer/2008/nou-2008-12/6.html?id=521897
http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/dok/nouer/2008/nou-2008-12/2.html?id=521834
http://www.interblogg.no/revisjon-og-regnskap/
http://www.interblogg.no/revisjon-og-regnskap/2010/11/revisorkutt-vil-gi-oekt-kriminalitet/ 
gründer investering nyskapning revisjon revisjonsplikt sosial effekt økonomisk kriminalitet

Tilbake

Velkommen

Velkommen til en faglig blogg om forretningsanalyse.  Jeg ønsker å ta opp temaer innen bedriftsøkonomi og markedsøkonomi samt de verktøy vi bruker for analyse og planlegging av utvikling og drift. Det vil bli fokusert på beslutningsstøtte, styringsinformasjon og ledelses-verktøy.Les mer

Følg oss på Facebook

Bli medlem av Forretningsanalyse gruppen på Facebook. Der legger jeg ut aktuelle nyhetsartikler som relaterer til innleggene her på bloggen og du kan møte noen av de andre leserne. Jeg håper du vil være med i debatten og husk at kommentarer er alltid velkomne. 


Søk etter ord

 Search
soap2day