rolex replica
Links:スーパーコピー 優良サイト 口コミ,スーパーコピー時計N級品,ロレックス スーパーコピー販売
https://upscalerolexs.com/
X

Vi lever i en bildetid

 04.11.2010   2894

Analyse

Vi kan se at årsrapporter fra norske selskaper gjerne har noen fotoer, illustrasjoner eller andre grafiske og billedmessige presentasjoner. Om du skriver om selskapets arbeidsmiljø kan vi få en oppfatning av dette ut i fra egne erfaringsrammer, men om det er et eller flere bilder med arbeidsplasser, lykkelige mennesker i arbeid, eller bilder fra starten på et "vellykket" julebord, så kan vi skape oss en større forståelse av virksomhetens arbeidsmiljø og sosiale miljø. På samme måte kan vi synliggjøre virksomhetens verdier ved å vise bilder av bygninger, prosjekter, produksjonsfasiliteter, kundemøter, osv. Når vi synliggjør våre kundereferanser med firmalogoer, når vi beskriver produksjonsmetoder med skisser, når vi beskriver ulykker med fotoer; da bringer vi virkeligheten litt nærmere.

 

Når vi presenterer tallene i det offentlige regnskapet ser vi også at dette noen ganger blir framstilt grafisk med linjediagrammer, kakediagrammer eller stolpediagrammer. Om vi ser en tallrekke kan vi selvfølgelig lese tall, men om dette vises som diagrammer får vi umiddelbare opplevelser av størrelser og utviklingstrekk som kan være vanskeligere å lese av bare tallene. Det er imidlertid noen feller her som det kan være lett å støte på. Om en endring framstilles som en prosentvis endring fra periode til periode, eller om endringen presenteres som en beløpsmessig endring, vil dette gi ulike uttrykk i et linjediagram. Ved en endring som prosentmessig er lik over flere perioder, vil se annerledes ut enn en endring som beløpsmessig er lik over flere perioder. Dette baserer seg på at 10 % + 10 % = 11% (eller er det 20 % som Word og Excel foreslår?). I diagrammer er det også et visuelt bedrag å sammenstille flere diagrammer med ulike skalaer på verdi-aksen, og enda verre er det om skalaen ikke starter på null. En vekst fra 1000 til 1100 ser mye bedre ut på en verdiskala som begynner på 900 enn på en skala som begynner på 0.

 

I internrapporteringen har diagrammer og grafikk fått større plass, og det er blitt en god tradisjon å utforme ledelsesrapporter, månedsrapporter etc. med diagrammer og grafisk presentasjon. Det er imidlertid ikke like ofte å se fotografier eller skisser i interne rapporter. Om tekst kan være utfordrende å forstå i sin fulle betydning, er i alle fall tall noe som gir begrenset forståelse av den bakenforliggende virkelighet. Om tallene blir presentert i grafisk format kan det formidle andre perspektiver, og med illustrasjoner, bilder eller kanskje videosekvenser kan det hende at vi til og med forstår hva tallene prøver å beskrive.

 

Og hvis du tenker på bruk av farger i diagrammer og bilder, så pass på at du ikke "lager et rosenrødt sort/hvitt bilde", som Kjell Magne Bondevik sa.
informasjon regnskapstall resultater verdivurdering

Tilbake

Velkommen

Velkommen til en faglig blogg om forretningsanalyse.  Jeg ønsker å ta opp temaer innen bedriftsøkonomi og markedsøkonomi samt de verktøy vi bruker for analyse og planlegging av utvikling og drift. Det vil bli fokusert på beslutningsstøtte, styringsinformasjon og ledelses-verktøy.Les mer

Følg oss på Facebook

Bli medlem av Forretningsanalyse gruppen på Facebook. Der legger jeg ut aktuelle nyhetsartikler som relaterer til innleggene her på bloggen og du kan møte noen av de andre leserne. Jeg håper du vil være med i debatten og husk at kommentarer er alltid velkomne. 


Søk etter ord

 Search
soap2day