rolex replica
Links:スーパーコピー 優良サイト 口コミ,スーパーコピー時計N級品,ロレックス スーパーコピー販売
https://upscalerolexs.com/
X

Nøkkeltall og rapporter skal påvirke adferden til folk!

 28.10.2010   4385

Analyse

Målet med rapportering, nøkkeltall og analyser må være å påvirke adferden til folk.  Hvis det ikke påvirker adferden, blir det hele i beste fall et filter vi velger å se virkeligheten gjennom.

 

Med dette i bakhodet blir fokuset hvordan vi kan skape rapporter, nøkkeltall og analyser som vil påvirke til det vi ønsker å skape.  De fleste av oss prøver å oppnå gode resultater på det vi måles på.  Blir vi målt på omsetning vil vi søke å oppnå øket omsetning, blir vi målt på resultater vil vi søke å oppnå gode resultater, og blir vi målt på kapitalavkastning legger vi innsats i å oppnå akkurat det.  Vi legger mye arbeid i budsjetter, prognoser og planer for å involvere og ansvarliggjøre den enkelte.  Deretter måler vi mot planer og budsjetter og får ris eller ros etter vår evne til å skape resultater som ligner på budsjettene. Jo mindre budsjettavvik jo bedre.

 

Om du sammenligner budsjettet med hopplista til en høydehopper, så er spørsmålet om det viktigste er å legge lista så lavt at du ikke river.  Vår store hoppstjerne Steinar Hoen som hoppet til seier etter seier, hadde et klart bilde av akkurat dette.  Han sa at "det verste jeg vet er å rive".  Og han sa også at "det er ikke nødvendig å legge lista for høyt".  Bak disse utsagnene kan man tenke seg at det viktigste er ikke å være best mulig, men å vinne over de andre. Om vi tenker på samme måten vil vi kanskje legge lista akkurat så lavt at vi ikke river? Eller akkurat så høyt at vi slår konkurrentene?  Det er ingen som vet hvor høyt Steinar Hoen har hoppet.  Det vi vet er hvor høyt lista lå sist han ikke rev.  Egentlig er det merkelig, for vi kan godt tenke oss at lista kunne fjernes og at elektronisk måling kunne fortelle hvor høyt han egentlig hoppet.  Men hvor høyt ville han hoppe om han ikke hadde noen list å hoppe over?

 

Det dreier seg ikke bare om måling og avvik.  Det dreier seg om motivering, kontinuerlig korrigering av adferd, om å strekke seg litt lenger, og det dreier seg om at kolleger må gå mot samme mål.  Om vi ser på våre budsjetter som en hopplist, som vi i alle fall skal klare å oppnå, vil det kanskje skape andre resultater enn et budsjett som virkelig vil kreve topp innsats.  Men en list du helt sikkert kommer til å rive vil heller ikke motivere til topp innsats, siden du "kommer til å rive allikevel".

 

Spørsmålet hver enkelt må stille seg er hvor høyt våger du å legge lista? Hva ønsker du å bli målt på, og hva vil motivere deg til god felles innsats for å oppnå spesielt gode og felles resultater?

 

Tilsvarende må virksomhetens ledere stille seg spørsmål om hva som er riktige og gode mål for hver enkelt og for organisasjonen som fellesskap.  Kan rapporter, nøkkeltall og analyser skape et grunnlag for synlighet, felles engasjement mot felles mål, og glede ved å skape noe ekstraordinært?

 

Vi får si som Ole Henrik Magga: "En ting er å legge planer. Noe ganske annet er å vite hvor man har lagt dem".
motivasjon målbudsjett nøkkeltall regnskapstall resultater

Tilbake

Velkommen

Velkommen til en faglig blogg om forretningsanalyse.  Jeg ønsker å ta opp temaer innen bedriftsøkonomi og markedsøkonomi samt de verktøy vi bruker for analyse og planlegging av utvikling og drift. Det vil bli fokusert på beslutningsstøtte, styringsinformasjon og ledelses-verktøy.Les mer

Følg oss på Facebook

Bli medlem av Forretningsanalyse gruppen på Facebook. Der legger jeg ut aktuelle nyhetsartikler som relaterer til innleggene her på bloggen og du kan møte noen av de andre leserne. Jeg håper du vil være med i debatten og husk at kommentarer er alltid velkomne. 


Søk etter ord

 Search
soap2day