rolex replica
Links:スーパーコピー 優良サイト 口コミ,スーパーコピー時計N級品,ロレックス スーパーコピー販売
https://upscalerolexs.com/
X

Samfunnsregnskapets tolkning og betydning

 07.10.2010   4623

Analyse

På NHO sine hjemmesider kan vi lese at "NHOs samfunnsregnskapsmodell synliggjør den nære sammenhengen mellom verdiskaping i næringslivet og finansieringen av offentlig velferd.

 

Modellen gir et anslag på verdiskaping, sysselsetting og skattebidrag direkte fra bedriften og indirekte fra den aktivitet som genereres hos underleverandører" 

 

Det er faktisk interessant å lese samfunnsregnskapet slik det framkommer i mange årsregnskap, og det gir et annet perspektiv på virksomheten enn resten av det offentlige regnskapet presenterer. 

 

I Resultatregnskap og Balanse med noter ser vi hvordan inntekter og kostnader skapes med de verdier som er investert i selskapet.  Vi kan se hvordan kapitalen er fordelt mellom eiere, långivere og andre, og hvordan kapitalen er anvendt til investeringer, plasseringer, fordringer, lagerverdier, etc. 

 

Et helt annet perspektiv finner vi i Samfunnsregnskapet, hvor verdiskapningen er et resultat av innsatsfaktorene arbeidskraft og kapital. Det blir spesifisert hvordan virksomheten har skapt verdier gjennom egen omsetning, avgifter til staten, finansinntekter og ekstraordinære inntekter, verdiskaping hos underleverandører samt forbruk av investeringer, som representeres ved avskrivninger i regnskapet. 

 

Samfunnsregnskapet viser videre hvordan virksomhetens verdiskaping går til stat og kommune, ansatte, långivere, aksjonærer samt hva som er igjen i virksomheten. 

 

Hva kan vi så benytte Samfunnsregnskapet til når vi vurderer et selskap?  Jeg tenker at det er av vesentlig betydning i vurderingen av verdien på et selskap at vi har innsikt i selskapet fundamenter, hva selskapet er mest avhengig av og mest følsom overfor.  Jeg sitter her med årsberetning og regnskap fra Aass Bryggeri i Drammen (A/S P. Ltz. Aass), for regnskapsåret 2009, og leser så øyet blir stort som en vott.  Og hva kan jeg lese ut av Samfunnsregnskapet? 

 

Jeg ser for det første at 89,9% av verdiskapningen går direkte til stat og kommune fra denne virksomheten.  Det forteller meg at denne bedriften lever på politisk nåde, og sommertemperaturen på løvebakken.  Deretter ser jeg at 7,6 % av verdiskapningen direkte og indirekte går til de ansatte mens 0,1 % går til långivere og at 1,97 % går til avskrivning.  Med andre ord er dette en bedrift som er både arbeidsintensiv men også kapitalintensiv.  Bedriften er mer følsom overfor lønnsutviklingen enn renteutviklingen.  Eierne sitter igjen med et utbytte på 0,7 % av verdiskapningen og 1,8 % av verdiskapningen blir tilbake i bedriften.

 

Dette kan gi et grunnlag for å vurdere risikoen og følsomheten på eierkapitalens avkastning.

 

Spennende lesning med andre ord. 

 

Dette selskapet er Norges eldste bryggeri etablert i 1834, med stabile arbeidsplasser og eiere, men jeg vil påstå at denne bedriften er mer verd for stat og kommune, enn for eierne.  Vi får håpe at våre finanspolitikere også ser det, og tar vare på slike arbeidsplasser og eiere, når avgifter og skatter skal fastlegges for de kommende statsbudsjetter. 

 

Jeg kommer tilbake til mye annet spennende å lese i årsberetninger og årsregnskap i en senere artikkel.  I mellomtiden kan du se hva Kontantstrømsanalyser, Miljøregnskap og Revisjonsberetninger kan fortelle. 

 

Som et passende ordtak i denne sammenhengen tenker jeg først og fremst på Johannes Hohlenberg som sa at "Når en politiker snakker om at vi er i samme båt, så pass deg! Det betyr at han vil være kaptein og du må ro."

 
regnskapstall resultater samfunnsregnskap sosial effekt verdivurdering årsregnskap

Tilbake

Velkommen

Velkommen til en faglig blogg om forretningsanalyse.  Jeg ønsker å ta opp temaer innen bedriftsøkonomi og markedsøkonomi samt de verktøy vi bruker for analyse og planlegging av utvikling og drift. Det vil bli fokusert på beslutningsstøtte, styringsinformasjon og ledelses-verktøy.Les mer

Følg oss på Facebook

Bli medlem av Forretningsanalyse gruppen på Facebook. Der legger jeg ut aktuelle nyhetsartikler som relaterer til innleggene her på bloggen og du kan møte noen av de andre leserne. Jeg håper du vil være med i debatten og husk at kommentarer er alltid velkomne. 


Søk etter ord

 Search
soap2day