rolex replica
Links:スーパーコピー 優良サイト 口コミ,スーパーコピー時計N級品,ロレックス スーパーコピー販売
https://upscalerolexs.com/
X

Verdien av god forretningsanalyse.

 05.08.2010   4286

Analyse

På syttitallet og åttitallet var det nok å si at bedriftens mål var å tjene mest mulig penger. Det er en fattig forretningside å bare tjene penger. I dag må man tilby sine kunder og ansatte noe mer, og man må også ha andre verdier ved sin virksomhet, om det skal være en bærekraftig virksomhet over tid. En rikere forretningside bør danne grunnlaget for en strategisk prosess med strategiske mål og strategiske planer. Med dette reisverket, kan det utformes aktiviteter som støtter bygging og utvikling av virksomheten mot de definerte målene. I utforming av strategiske mål og aktiviteter, er det avgjørende å spesifisere hvordan aktivitetene kan måles, slik at man vet underveis at man er på vei mot målene.

En god analyse må si noe om fortiden og nåtiden i forhold til disse spesifiserte måleparametrene, slik at vi kan se på vårt strategiske veikart, og peke ut hvor vi er og hva som blir de kommende utfordringer og muligheter. Om vi har som mål å bli markedsleder, må vi underveis kunne måle vår posisjon i markedet, og vise i våre analyser hvordan dette har utviklet seg fram til i dag. Om vi har mål på avkastning av kapitalen, mål på virksomhetens effektivitet, kapasitetsutnyttelse, kvalitetsmål, o.s.v., vil en analyse være en god analyse om vi med stor grad av sikkerhet kan angi hvordan dette har utviklet seg og hvordan det ser ut i dag.

En god analyse må med andre ord være strategisk målsøkende, fokusert og spesifikk. Om en analyse skal være fokusert, innebærer dette at måleparametre/kpi'er må være utvalgte og antagelig kun noen få. Hvis vi har fokus på "alt" så har vi antagelig ikke fokus på noe. Vi må velge hva som er viktigst og kritisk for å styre mot våre mål, og ha fokus på det. I noen sammenhenger hevdes det at fem til syv Kpi'er er ideelt, og at analyser og rapporter mister sin kraft som styringsverktøy om det blir flere parametre å forholde seg til. På den annen side kan det være behov for parametre på ulike områder, slik at det til sammen blir ganske mange parametre/kpi'er å forholde seg til. Erfaring viser at de fleste av oss gjør vårt beste på de områder vi blir målt på, slik at valget av måleparametre er viktig for hvordan vi tenker å styre utviklingen av virksomheten.

Modeller for gode forretningsanalyser har gjerne flere måleområder, og kun noen få kpi'er under hvert område. Kpi'er ordnes i kategorier som for eksempel Økonomi, Personal, Effektivitet, Produksjon, Kvalitet og HMS, med kanskje tre til fem parametre under hver kategori. Om disse kpi'er holdes i fokus over tid, og det synliggjøres hvordan utviklingen er i forhold til de strategiske målene, er man på vei til å skape et god grunnlag for strategisk styring.

 

Hvis du vil lese mer om dette temaet anbefaler jeg denne artikkelen fra Financial Times: 
http://www.ft.com/cms/s/2/b80ad798-9466-11df-be4d-00144feab49a.html 
informasjon KPI målstyring nøkkeltall resultater styringsverktøy utfordringer

Tilbake

Velkommen

Velkommen til en faglig blogg om forretningsanalyse.  Jeg ønsker å ta opp temaer innen bedriftsøkonomi og markedsøkonomi samt de verktøy vi bruker for analyse og planlegging av utvikling og drift. Det vil bli fokusert på beslutningsstøtte, styringsinformasjon og ledelses-verktøy.Les mer

Følg oss på Facebook

Bli medlem av Forretningsanalyse gruppen på Facebook. Der legger jeg ut aktuelle nyhetsartikler som relaterer til innleggene her på bloggen og du kan møte noen av de andre leserne. Jeg håper du vil være med i debatten og husk at kommentarer er alltid velkomne. 


Søk etter ord

 Search
soap2day