rolex replica
Links:スーパーコピー 優良サイト 口コミ,スーパーコピー時計N級品,ロレックス スーパーコピー販売
https://upscalerolexs.com/
X

Ledelse og økonomisk kriminalitet

 29.07.2010   5281

Analyse

Ved Handelshøyskolen BI sitt Master of Management-program  beskrives det et studieprogram i Ledelse og økonomisk kriminalitet.  Etter beskrivelsen av innholdet i studiet ser dette ut for å være både interessant og aktuelt.  Finansdepartementet har den 30.april 2010, i Proposisjon 117L (2009-2010) foreslått endringer i regnskapsloven og lov om foretaksstyring for å forhindre økonomisk kriminalitet.  I proposisjonen kan man blant annet lese: "ØKOKRIM vil peke på at styret i norske aksjeselskaper har et omfattende og klart ansvar etter en rekke bestemmelser i aksjelovgivningen.  Samtidig vet vi at en rekke styremedlemmer – sannsynligvis et betydelig flertall – ikke har nødvendige faglige forutsetning til å oppfylle styreansvaret."  Hvordan skal vi i norske virksomheter bygge denne kompetansen både i våre styrer og i våre organisasjoner?

 

I norske virksomheter har vi behov for fokus på temaet økonomisk kriminalitet, og metodikk, kultur og ledelsesfokus for å forhindre og eventuelt avdekke økonomisk kriminalitet.  Vi har i nær fortid eksempler som Enron, Finance Credit, Taxi regnskap, Sponsor Service, skattesaker, underslag, kortsvindel, missbruk av innsideinformasjon, for å nevne noe.  Økonomisk kriminalitet kan omfatte intern svindel, svindel fra eksterne aktører og organiserte kriminelle, hvitvasking, underslag, missbruk av insiderinformasjon, osv., osv.  Det er nesten ikke grenser på hvordan økonomisk kriminalitet framstår.

 

BI sitt program har et ledelsesperspektiv.  Det pekes på at det er et ledelsesansvar å forebygge og oppklare kriminalitet i egen organisasjon.  Det er et personlig lederansvar selv å unngå kriminelle handlinger.  En leder kan bli fristet til bedrageri, regnskapsjuks, skatteunndragelse, prissamarbeid og hvitvasking.  Dersom gevinsten er stor nok og sannsynligheten for å bli oppdaget er liten nok, vil det være mange toppledere og mellomledere som kan bli fristet til å begå økonomisk kriminalitet.  Lederens rolle er imidlertid å gå foran som et godt eksempel ved å unngå og klart ta avstand fra økonomisk kriminalitet, slik at han eller hun kan fungere som et forbilde for sine medarbeidere.

 

Det har i mange år vært fokus på virksomhetens omdømme og det er knapt noe som kan skade virksomhetens omdømme mer enn økonomisk kriminalitet.  Når Økokrim eller Skattekrim melder sin ankomst er det som oftest for sent.  Det er et styreansvar og et lederansvar å bygge kultur, rutiner, kontroll og ledelsesfokus med sikte på å unngå eller eventuelt avdekke økonomisk kriminalitet.

 

Det er tilgjengelige ressurspersoner og konsulenter i markedet man kan knytte til seg for å bygge intern kompetanse i egen virksomhet. Det er høy kompetanse på dette området hos blant andre Ernst&Young, KPMG og Price Waterhouse for å nevne noen.  I disse konsulentbedrifter er det personer og avdelinger som tilbyr kompetanse på området.  Virksomhetens revisor er alltid en ressurs som har som oppgave blant annet å kvalitetssikre økonomisk informasjon, slik at økonomisk kriminalitet skal kunne oppdages og unngås.  Det er imidlertid ikke alle typer økonomisk kriminalitet revisor har mulighet til å avdekke, så det er nødvendig å etablere ytterligere rutiner, kultur og kontroll for å etablere en høy grad av sikring mot økonomisk kriminalitet.

 

Her er flere interessante linker om dette temaet:
http://www.pwc.com/no/no/gransking/publikasjoner/index.jhtml
http://www.ey.com/NO/no/SearchResults?query=%C3%B8konomisk+kriminalitet&search_options=country_name
konsekvenser lederansvar målstyring rapporteringssystemer økonomisk kriminalitet økonomistyring

Tilbake

Velkommen

Velkommen til en faglig blogg om forretningsanalyse.  Jeg ønsker å ta opp temaer innen bedriftsøkonomi og markedsøkonomi samt de verktøy vi bruker for analyse og planlegging av utvikling og drift. Det vil bli fokusert på beslutningsstøtte, styringsinformasjon og ledelses-verktøy.Les mer

Følg oss på Facebook

Bli medlem av Forretningsanalyse gruppen på Facebook. Der legger jeg ut aktuelle nyhetsartikler som relaterer til innleggene her på bloggen og du kan møte noen av de andre leserne. Jeg håper du vil være med i debatten og husk at kommentarer er alltid velkomne. 


Søk etter ord

 Search
soap2day