rolex replica
Links:スーパーコピー 優良サイト 口コミ,スーパーコピー時計N級品,ロレックス スーパーコピー販売
https://upscalerolexs.com/
X

Når skal vi binde renta?

 21.06.2010   3598

Analyse

Jeg mener det er feil av sentralbanksjef Svein Gjedrem å anbefale binding av renta på boliglån. Det må være den enkeltes vurdering og risikovilje som bør ligge til grunn i dette valget.

Når du binder renta på et lån, betyr det at du inngår en avtale med banken om fast lånerente i en avtalt bindingstid. I praksis betyr det at du blir enig med banken om en "forsikring" som beskytter deg mot endringer i lånerenta. Denne forsikringen koster noe, som all forsikring gjør. Banken overtar risikoen og du kan være trygg. Banken kan på den annen side sikre seg mot tap ved å inngå tilsvarende innlånsavtaler og andre finansielle posisjoneringer for å veie risiko og posisjoneringer i henhold til lover og regler og eget valg av risikonivå.

 

Det du kan være trygg på er at du ikke får høyere rentekostnader i bindingstiden, men du kan også være trygg på at du ikke vil nyte godt av en eventuell lavere rente i bindingstiden. Du har betalt en risikopremie til banken for at banken skal overta din risiko. Risikopremien betaler du ved at fastrenten ligger høyere enn dagens lånerente. Noen ganger er denne renteforskjellen høy og andre ganger veldig liten. Nå i juni 2010 er denne renteforskjellen ca. 1%. Flytende rente på boliglån er ca.3,25% og fastrente ca.4,25%, som betyr at dine rentekostnader øker med ca. 1/3 om du går fra flytende til fastrente. Størrelsen på renteforskjellen beskriver bankens forventninger om renteutviklingen i avtaletiden. Om banken og markedet forventer en fallende rente i tiden framover vil risikopremien være lav, og tilsvarende vil renteforskjellen mellom flytende og fast rente være stor om det er forventninger om renteøkninger framover.

 

Banken, som en profesjonell aktør i finansmarkedet, har som sin oppgave å tjene penger på risiko, og har derfor ansatte som er spesialister på slike vurderinger. Når du inngår en fastrenteavtale, har du egentlig inngått et veddemål om at du tror avtalen vil lønne seg for deg og ikke for banken. Om du har bedre innsikt eller bedre kompetanse på nettopp dette område, kan det kanskje være et spennende veddemål. Dette er nesten det eneste lovlige pengespill i Norge, så lykke til. Pass bare på spillegjelda du kan ende opp med. Og husk at du spiller mot proffer.

 

I tillegg til rentenivået som du binder deg til, binder du deg også til en avtaletid. Om du inngår en 3, 5 eller 10 års avtale, har du samtidig bundet deg til masta i denne perioden. Det kan være trygt å binde seg til masta når det er forandringer i været, men det er leit å være bundet til masta på et synkende skip. Du bør være helt sikker på at ekteskapet holder, at du kan opprettholde minst like høy bostandard, og at du ikke kommer i andre situasjoner som vil endre din evne eller ønske om å leve med lånet i alle disse årene. For å avslutte en fastrenteavtale i løpet av avtaleperioden må du kjøpe deg ut av avtalen. Da kommer banken med nye regnestykker om hvor stor verdi avtalen har for banken for den resterende avtaletiden.

 

Dagens skilsmissestatistikk og de store endringer vi ser i arbeidslivet, gjør at du ikke kan være så trygg på hvor livets veier vil bringe deg . Da kan det være VELDIG spekulativt å sitte med et veddemål mot finansproffer, som du pent og pyntelig må betale deg ut av.

 

Det var boliglån, men hva med andre lån? Er det noen andre lån det kan være fornuftig å binde renta på?

 

I næringslivet gjøres det langsiktige investeringer for å skape framtidige inntekter. I virksomheter er man gjerne best på det fag og det marked man jobber i og med, og investeringene forventes å ha en tidshorisont. Finansiering av slike investeringer kan med fordel finansieres med fastrentelån, slik at man ikke tar risiko på renteutviklingen, og man har en investerings og finansieringsforventning som er avtemt. Man kan rette sitt fokus mot å skape verdier på det man kan, og har en kalkulert og forutsigbar finansieringskostnad, inkludert den risikopremie som det koster å ha en fastrenteavtale på lånet.

 

Fastrentelån er først og fremst en god finansieringsordning for næringslivet, og er som oftest en spekulativ finansieringsordning for privat boligfinansiering.

 

Hvis du vil lese mer om dette temaet så anbefaler jeg:
http://e24.no/kommentar/e24-kommentar/sjolie/article3220194.ece
http://www.abctv.no/nyheter/okonomi/090813/gjedrem-advarer-mot-flytende-rente
investering lån rente risk

Tilbake

Velkommen

Velkommen til en faglig blogg om forretningsanalyse.  Jeg ønsker å ta opp temaer innen bedriftsøkonomi og markedsøkonomi samt de verktøy vi bruker for analyse og planlegging av utvikling og drift. Det vil bli fokusert på beslutningsstøtte, styringsinformasjon og ledelses-verktøy.Les mer

Følg oss på Facebook

Bli medlem av Forretningsanalyse gruppen på Facebook. Der legger jeg ut aktuelle nyhetsartikler som relaterer til innleggene her på bloggen og du kan møte noen av de andre leserne. Jeg håper du vil være med i debatten og husk at kommentarer er alltid velkomne. 


Søk etter ord

 Search
soap2day