rolex replica
Links:スーパーコピー 優良サイト 口コミ,スーパーコピー時計N級品,ロレックス スーパーコピー販売
https://upscalerolexs.com/
X

Hvordan skape fokus i mengden av informasjon?

 16.06.2010   3603

Analyse

I utviklingen av rapporteringsløsninger er det ofte et sterkt fokus på de data som finnes.  Man henter og sammenstiller økonomidata, logistikkdata, lønnsdata, produksjonsdata, osv.  Data som er registrert i virksomhetens systemer, og som vi løpende følger opp. Dette skaper en tradisjonell rapportering og et mangelfullt og lite inspirerende lederskap.

 

Vi holder orden på omsetning, vareforbruk, kostnader, resultater og likviditet.  Vi har også systemer for å registrere og rapportere salgsaktiviteter, logistikk og produksjon.  Men hva gjør vi med kvalitetsavvik, nestenulykker, kundeklager, HMS avvik, medarbeidertilfredshet og mange andre viktige faktorer i hverdagen som er avgjørende for suksess?  Og hva gjør vi med budsjetter, prognoser og mål, når budsjett og prognosesystemer ikke fanger opp hele virksomhetens forretningsmodell?  Dine planleggings og rapporteringsløsninger må ivareta alle disse viktige temaer.  Skal vi skape fokus i rapporteringen og den daglige ledelse, må vi velge fokus som har betydning og som fanger opp viktige faktorer i hverdagen.

 

Det er i de fleste virksomheter mange hendelser og mål som ikke kommer til uttrykk i den daglige og rutinemessige rapportering og lederskap fordi det ikke finnes noe sted å registrere disse mål og hendelser på en strukturert måte.  Mange virksomheter har også mangelfulle budsjett og prognosesystemer som kanskje bare er enkle modeller av resultatverdier på noen regneark, uten balanseverdier og likviditetsbudsjetter.  Løpende prognoser blir tilsvarende mangelfulle, og avviksanalyser som viser avstand mellom virkelige verdier og mål blir mangelfulle.

 

Det er stadig større fokus på løpende prognoser og temaer som "Beyond Budgeting".  Det som er av vesentlig betydning å legge merke til er at dette krever et sterkere fokus på nøkkeltall.  Skal man styre og lede på nøkkeltall kommer behovet for å registrere og synliggjøre nøkkeltall på alle viktige områder i lederskapet.  Allerede i de økonomiske nøkkeltall kommer krav om balanse og likviditetsprognoser.  Av mange hundre varianter av økonomiske nøkkeltall jeg har sett i bruk, er det kun en håndfull nøkkeltall som kun omfatter resultatverdier fra regnskapet.  Dette er for eksempel dekningsbidrag, dekningsgrad, resultatgrad, EBITDA, EBIT, osv.  I de alle fleste økonomiske nøkkeltall kreves det balanseverdier for å beskrive mål og avvik. Dette er for eksempel rentabiliteter, avkastningsgrader, omløpshastigheter, finansieringsgrader, arbeidskapital, osv.

 

En god systemløsning for godt lederskap må skape fokus, den må kunne ivareta alle viktige mål og hendelser, den må omfatte et budsjett, plan og prognosesystem som ivaretar virksomhetens forretningsmodell, og den må kunne gi fokus, oversikt og dybde.

 

De fleste ledere opplever at de overveltes av data og informasjon når de kommer på jobben.  De har tilgang til masse informasjon og mye data.  All denne informasjonen finnes der i ERP systemet, personalsystemet og så videre, men det er ingenting som skaper fokus, som forteller hvor dagens utfordringer og muligheter er, og hvor oppmerksomheten skal rettes.  I Nexima har vi prøvd å møte dette behovet med en totalløsning for budsjettering, prognose og rapportering.  Nexima Business Monitor®, Nexima Budsjett og Prognose kan danne basis for fokusert rapportering og ledelse.
beyond budgeting informasjon lederansvar nøkkeltall rapporteringssystemer

Tilbake

Velkommen

Velkommen til en faglig blogg om forretningsanalyse.  Jeg ønsker å ta opp temaer innen bedriftsøkonomi og markedsøkonomi samt de verktøy vi bruker for analyse og planlegging av utvikling og drift. Det vil bli fokusert på beslutningsstøtte, styringsinformasjon og ledelses-verktøy.Les mer

Følg oss på Facebook

Bli medlem av Forretningsanalyse gruppen på Facebook. Der legger jeg ut aktuelle nyhetsartikler som relaterer til innleggene her på bloggen og du kan møte noen av de andre leserne. Jeg håper du vil være med i debatten og husk at kommentarer er alltid velkomne. 


Søk etter ord

 Search
soap2day