rolex replica
Links:スーパーコピー 優良サイト 口コミ,スーパーコピー時計N級品,ロレックス スーパーコピー販売
https://upscalerolexs.com/
X

Informasjon og svindel. Hvor går grensen?

 07.06.2010   3588

Analyse

I styrets årsberetning er det viktig å få fram informasjon som ikke åpenbart framkommer i årsregnskapet for øvrig, og som har betydning for hvordan selskapet blir vurdert og verdsatt av samfunnet rundt oss. Vi er forpliktet til å beskrive styrets vurderinger av verdier og hendelser som kan ha betydning for videre vurdering av selskapets verdi etter regnskapsåret.  Det er viktig å utheve positive verdier og hendelser som har betydning for den videre verdiutvikling i selskapet.

 

Verdiene som presenteres i regnskapet er grunnleggende basert på videre drift. Dette legger fokus på balanseverdiene i regnskapet, og hvilke vurderinger av balanseverdiene som er foretatt. Om eiendeler er overvurdert, eller forpliktelser er undervurdert, vil vi risikere å gjøre oss skyldige i økonomisk svindel. Dette dreier seg ikke bare om vurdering av verdier, men også om hvordan disse framkommer i regnskapene.

 

I mange saker de siste årene har vi har sett hvordan det kan gå riktig galt.  Et eksempel er Fast Search & Transfer som fikk problemer da selskapet ble oppkjøpt av Microsoft.  I en artikkel på dagensit.no som referer tilbake til en artikkel i Dagens Næringsliv kunne en lese følgende: "Endret regnskaper.  .Dagens Næringsliv omtalte sommeren 2008 hvordan Fast manipulerte egne regnskaper og førte aksjonærene bak lyset.  Microsoft svarte da med å lage nye årsregnskaper for 2006 og 2007 for sitt nyervervede datterselskap. I de nye regnskapene var store deler av inntektene som selskapet tidligere hadde rapportert fjernet." http://www.dagensit.no/article1865301.ece

 

Denne saken dreier seg om tilsvarende temaer som Enron skandalen i 2001, selv om tallene ikke var i samme størrelse som i Enron saken.  Jeg har sakset følgende tekst fra http://no.wikipedia.org/wiki/Enron-skandalen   "Enron-skandalen var en finansskandale i USA, avdekket sent i 2001, som involverte energiselskapet Enron og revisjonsfirmaet Arthur Andersen. Etter en rekke avsløringer som rapporterte om uvanlige regnskapsprosedyrer på grensen til bedrageri, som hadde foregått på hele 90-tallet, stod Enron i fare for å gjennomgå historiens største konkurs ved midten av november 2001. Et redningsforsøk av en «hvit ridder», det mindre men lignende energiselskapet Dynegy, var ikke gjennomførbart. Enron gikk konkurs den 2. desember 2001."

 

Det er viktig å forstå i disse og tilsvarende saker at vi skal være på vakt for verbal og tallbasert informasjon som er egnet til å lede oss til feilvurderinger av selskapets verdi. Når vi presenterer årsregnskap, budsjetter, perioderegnskap og prognoser internt og eksternt, er det avgjørende at vi verbalt formulerer oss slik at tallene får en forankring til den virkelige verden, og at klassifisering av verdiene gjør at virkelige verdier og virkelig risiko framkommer på en tydelig måte i regnskapene. Vurderingsprinsipper, regnskapsprinsipper og forutsetninger for fortsatt drift står sentralt, om dette må forsvares i retten, i generalforsamlingen, overfor Børsen, Økokrim eller Skattekrim.

 

Økonomisk kriminalitet, svindel og bedrageri er begreper vi hører stadig oftere i media. BI har sett temaet som et viktig område i utdanning av økonomer og ledere. Professor Petter Gottschalk har løftet temaet fram i mange sammenhenger, og er faglig ansvarlig for studiet Ledelse og økonomisk kriminalitet. "Programmet Ledelse og økonomisk kriminalitet skal gi deltakerne inngående forståelse for samspillet mellom innsikt i hvordan økonomisk kriminalitet foregår og innsikt i tiltak for å forhindre og oppklare økonomisk kriminalitet."
Les mer om dette på http://www.bi.no/Hovedstruktur/Studietilbud/Kurs-og-studier-pa-deltid/Strategi-organisasjon-og-ledelse/Masterprogram/Ledelse-og-okonomisk-kriminalitet/

 

Vi må utvikle interne rutiner og systemer for å forhindre og eventuelt avdekke bedragerier, regnskapsjuks, korrupsjon og hvitvasking , og vi må være velinformerte om plikter og konsekvenser ved brudd på lover og regler. Utvikling av informasjonskilder, rapporteringsrutiner, rapporteringssystemer samt kunnskapsutvikling er sentralt for å forhindre økonomisk kriminalitet i våre virksomheter.
informasjon konsekvenser rapporteringssystemer verdisetting økonomisk kriminalitet

Tilbake

Velkommen

Velkommen til en faglig blogg om forretningsanalyse.  Jeg ønsker å ta opp temaer innen bedriftsøkonomi og markedsøkonomi samt de verktøy vi bruker for analyse og planlegging av utvikling og drift. Det vil bli fokusert på beslutningsstøtte, styringsinformasjon og ledelses-verktøy.Les mer

Følg oss på Facebook

Bli medlem av Forretningsanalyse gruppen på Facebook. Der legger jeg ut aktuelle nyhetsartikler som relaterer til innleggene her på bloggen og du kan møte noen av de andre leserne. Jeg håper du vil være med i debatten og husk at kommentarer er alltid velkomne. 


Søk etter ord

 Search
soap2day