rolex replica
Links:スーパーコピー 優良サイト 口コミ,スーパーコピー時計N級品,ロレックス スーパーコピー販売
https://upscalerolexs.com/
X

Hvordan måle etikk og ledelse?

 22.04.2010   14315

Analyse

Etikk og ledelse er vanskelige begreper satt i sammenheng. Vi kan ikke vurdere ledelse uten å knytte det til etikk, og etikk kan ikke betraktes uten å forholde oss til normer og regler, verdisyn og sosiale sammenhenger.

 

Jan P. Hagberg sier på sin blogg følgende om etikk:
Etikk er et aktuelt, men likevel et utydelig begrep for de fleste. En god definisjon kan være følgende: “Etikk er å realisere normer og regler som må etterleves for å oppnå det vi ønsker!” – slik kan sammenhengen mellom konsekvenser og ønsker reduseres til folkeskikk og moral, kjøreregler og forskrifter.
Etikk er imidlertid noe mye mer. Etikkens mål er våre ønsker om “et godt liv” – og etikkens konsekvens er hvordan vi definerer dette målet. Veien dit blir bare aktuelle ledelses-strategier for å oppnå det vi ønsker.
Les mer på:http://janpetrus.wordpress.com/

 

Når det kommer til ledelse er vi imidlertid også sterkt påvirket av hvordan vi måler, tolker og forstår det som skjer i vår egen virksomhet og i verden omkring oss. Og hvordan vi skal beskrive våre målsettinger i tall og verdier, slik at vi kan vurdere om vi beveger oss mot det målet vi har satt oss. Vi kan betrakte oss selv og verden omkring oss gjennom egne betraktninger, verdier og normer, og vi kan lytte til andres betraktninger og vurderinger. Om vi får ulike svar og beskrivelser på hvordan virkeligheten ser ut, blir det et etisk valg hva vi inkluderer i våre beskrivelser og hvordan vi setter måleverdier på disse. Om virksomheten medfører negative miljøpåvirkninger, men på den annen side skaper arbeidsplasser, er vi midt oppe i et dilemma. Hvordan skal vi måle og betrakte så ulike verdier som miljø og arbeidsplasser? Hvordan skal vi sette disse opp mot hverandre, og hvordan skal vi finne en målestokk som gir et godt vurderingsgrunnlag? Klarer vi å finne et svar vi kan enes om?

 

I noen sammenhenger blir varige miljøskader uvurderlige, og i andre sammenhenger er overlevelse og helse uvurderlig. Vi kan gjerne sette alle betraktninger inn i en skala og si at overlevelse og helse betyr mer enn midlertidige miljøskader, mens våre helseplager ikke er viktigere enn neste generasjons helseplager, osv. Til syvende og sist ender vi opp med dogmatiske verdibegreper som baserer seg på vitenskaplige eller religiøse trosbekjennelser.

 

Om vi nå er pliktig å gjøre disse betraktninger og målinger som ansvarlige ledere blir det viktige spørsmålet hvordan vi implementerer dette i vår hverdag. Vi er pliktige til å gi offentlig tilgjengelige rapporter som årsregnskap, beskrivelser av selskapets påvirkning på miljøet i styrets årsberetning, osv. I tillegg kommer interne og eksterne rapporter som miljøregnskap, samfunnsregnskap, osv. som mange virksomheter rapporterer for å møte sertifiseringskrav og andre forpliktelser.

 

Ved utformingen av regnskap og rapporter kommer etikken inn som kanskje det aller viktigste tema, selv om man ofte ikke er oppmerksom på det, eller at man faktisk ikke er klar over det. Når årsregnskapet settes opp vil for eksempel miljøskader i året ikke komme fram i resultatregnskapet, og kostnader for å gjenopprette miljøskader ikke framkomme som noen gjeldspost, hvis man ikke har blitt pålagt opprensing fra det offentlige. Det er vedtatt i regnskapsloven at regnskapet skal settes opp i henhold til historisk kost prinsipp, men det står ikke noe om følgekostnader og eksterne kostnader. Vi kan derfor klare oss med de kostnader det foreligger fakturaer og avtaler/dokumenterte forpliktelser på. Resten er overlatt til vurderinger, og da kommer etikken til anvendelse.

 

Tilsvarende betraktninger kan gjøres på andre deler av en virksomhet, hvor etikken setter grenser og krav til handlinger, målinger og vurderinger. Dette kan være personal, HMS, kvalitet, samhandling med leverandører, kunder, offentlige etater, etc. Etikken bak vårt lederskap kan ofte være vanskelig å se, og vi blir derfor i de fleste sammenhenger pragmatikere.

 

Vi får håpe at offentlig fokus på etikk fører til at vi krever det av oss selv som vi krever av hverandre. Det holder ikke at vi kjøper barnearbeid fra andre om vi ikke ønsker å bidra til barnearbeid. Det holder ikke at vi kjøper miljøskader av andre hvis vi ikke ønsker å bidrag til miljøskader selv.

 

Om vi skal gjøre etisk ansvar til en aktiv del av vårt lederskap, bør vi kanskje gjøre våre etiske begreper og mål til målbare faktorer og målbare mål, hvor vi definerer KPIer og måleparametre som i størst mulig grad forteller oss hvor vi befinner oss i forhold til våre mål. Det er slett ikke vanskelig å sette målbare mål på antall kvalitetsavvik, mengder av utslipp, antall kontroller hos underleverandører, HMS avvik, eller hva som måtte beskrive våre etiske mål. På denne måten kan vi tilstrebe å gjøre gode hensikter om til gode handlinger.

 

Vi har i mange sammenhenger sett at man kjøper seg ut av sine etiske forpliktelser. Det er ikke etikk, det er nok mer i nærheten av svindel. Eller kanskje det er lederskap UTEN etikk. Med målbare mål vil etikken bli en aktiv del av vårt lederskap.
etikk KPI lederansvar målsetninger regnskap

Tilbake

Velkommen

Velkommen til en faglig blogg om forretningsanalyse.  Jeg ønsker å ta opp temaer innen bedriftsøkonomi og markedsøkonomi samt de verktøy vi bruker for analyse og planlegging av utvikling og drift. Det vil bli fokusert på beslutningsstøtte, styringsinformasjon og ledelses-verktøy.Les mer

Følg oss på Facebook

Bli medlem av Forretningsanalyse gruppen på Facebook. Der legger jeg ut aktuelle nyhetsartikler som relaterer til innleggene her på bloggen og du kan møte noen av de andre leserne. Jeg håper du vil være med i debatten og husk at kommentarer er alltid velkomne. 


Søk etter ord

 Search
soap2day