rolex replica
Links:スーパーコピー 優良サイト 口コミ,スーパーコピー時計N級品,ロレックス スーパーコピー販売
https://upscalerolexs.com/
X

Beyond Budgeting - Lederskap på en ny måte?

 25.03.2010   10126

Budsjett

Beyond Budgeting er et tema som baserer seg på teorier og erfaringer de siste 20-30 årene, og er sterkt inspirert av Dr. Wallander, tidligere CEO i Svenska Handelsbanken . Han var i 1970 arkitekten av en ledelsesfilosofi basert på radikal desentralisering av planleggingsprosessen, uten de sentralstyrte budsjettprosesser.

De årlige budsjettrutiner erstattes av et sett med Key Performace Indicators (KPI'er), som gir uttrykk for målsetninger om kostnadseffektivitet, inntektsvekst, avkastningskrav, rentabilitet, produktutvikling, kundetilfredshet, osv.  I tillegg blir ekstern og intern benchmarking benyttet for å skape gode mål og KPI'er.  Målene beskrives for de neste tre til fem år, som følges opp på årlig basis. Det er et sentralt tema i Beyond Budgeting at hele ledelsesfilosofien i organisasjonen må basere seg på en desentralisert beslutningsmodell, og desentralisert definering av mål, og verktøyene blir en eller annen variant av Balanced Scorecard, Activity-based management og rullerende prognoser.

 

Innføring av Beyond Budgeting krever gode rapporteringssystemer og gode prognose- og simuleringsmodeller, som synliggjør konsekvensene av de mål man setter seg. Målene må henge sammen slik at resultatmål, avkastningsmål og rentabilitetsmål beskriver den samme virkelighet. Derfor må prognose og simuleringsverktøyene ha tilstrekkelig kompleksitet til å kunne beskrive bedriftens virksomhetsmodell på en tilstrekkelig god måte. Rapporteringsmodellen må kunne synliggjøre resultater, mål og avvik på et høyt nivå, med muligheter for å drille seg ned til de underliggende verdier, slik at man kan beholde oversikt over målstyringen, og samtidig kunne vise hva som fører til avvik.

 

Boken Beyond Budgeting, skrevet av Jeremy Hope og Robin Fraser gir god innsikt i temaet.
Bokens undertittel er "How Managers Can Break Free from the Annual Performance Trap".

Boken er interessant men tunglest. Temaet er interessant og viktig, og vil kanskje ha betydning i spesielt større virksomheter, hvor sentralisert ledelse og en sentralisert budsjettprosess kan virke demotiverende og uproduktivt. Boken fremhever team-følelse og fellesskap, slik at intern konkurranse ikke får ødeleggende konsekvenser.
 

Beyond Budgeting Roundtable ble etablert i 1997.
På sidene til Beyond Budgeting Roundtable kan vi lese følgende presentasjon av organisasjonen:

 

What is the BBRT?
The BBRT is an international shared learning network of member organizations with a common interest in transforming their performance management models to enable sustained, superior performance. BBRT helps organizations learn from world-wide best practice studies and encourages them to share information, past successes and implementation experiences to move beyond command and control.

 

The BBRT promotes a set of principles that lead to more dynamic processes and front-line accountability. Organizations that follow this approach transform their management model in line with these principles, which are outlined in Beyond Budgeting: How Managers Can Break Free from the Annual Performance Trap, published by Harvard Business School Press.

 

The BBRT is at the heart of a new movement that is searching for ways to build lean, adaptive and ethical enterprises that can sustain superior competitive performance. Its aim is to spread the idea through a vibrant community.


Siviløkonomene KAN avholder kurs hvor Beyond Budgeting blir presentert.
Våren 2010 er temaet presentert i følgende kurs:

Konferanse:
Dynamisk rapportering
- en løsning på Beyond Budgeting
27. mai 2010, Oslo

Utdrag av kursets innhold:
Bjarte Bogsnes, prosjektleder for innføring av Beyond Budgeting, Statoil

Hva er alternativene?
• En ny ledelsesfilosofi, men ikke en fasttømret modell
• Betydningen av integrasjon og konsistens, fra strategi via økonomi til HR
• Balansert målstyring - fordeler og ulemper
• Rullerende prognoser - riktig og viktig?
• Hvordan styre kostnader uten budsjetter
• Hvordan evaluere god og dårlig prestasjon uten budsjetter

Implementering
• Hvordan sikre grønt lys og støtte fra toppen
• Hvordan takle skepsis og motstand i organisasjonen
• Nye krav til ledere og økonomifunksjonen
• Hvorfor HR må involveres 
beyond budgeting KPI prognoser rapporteringssystemer simulering

Tilbake

Velkommen

Velkommen til en faglig blogg om forretningsanalyse.  Jeg ønsker å ta opp temaer innen bedriftsøkonomi og markedsøkonomi samt de verktøy vi bruker for analyse og planlegging av utvikling og drift. Det vil bli fokusert på beslutningsstøtte, styringsinformasjon og ledelses-verktøy.Les mer

Følg oss på Facebook

Bli medlem av Forretningsanalyse gruppen på Facebook. Der legger jeg ut aktuelle nyhetsartikler som relaterer til innleggene her på bloggen og du kan møte noen av de andre leserne. Jeg håper du vil være med i debatten og husk at kommentarer er alltid velkomne. 


Søk etter ord

 Search
soap2day