rolex replica
Links:スーパーコピー 優良サイト 口コミ,スーパーコピー時計N級品,ロレックス スーパーコピー販売
https://upscalerolexs.com/
X

Hva skjer når renta endres?

 18.03.2010   9335

Analyse

Det er diskusjoner om hvor renta går i løpet av 2010, men hvordan vil dette påvirke resultater og verdsettinger, og hvilken sosial profil har renteøkninger?

 

Når sentralbanken øker styringsrenta er dette som oftest et tiltak for å "kjøle ned" økonomien.  Med andre ord forventer man at en høyere rente vil redusere investeringslysten og øke finanskostnadene i næringsliv og i privatøkonomien til folk flest, og derigjennom redusere inflasjonen.

 

La oss se om dette stemmer og om det er andre effekter som ofte ikke blir belyst. 
Først og fremst vil kapitalsterke selskaper og personer, som har lite eller ingen lån men derimot kapasitet til å plassere penger, ha økede kapitalinntekter i høyrentetider og vise versa.  Altså er det en negativ sosial effekt til ulempe for de med lite kapital og mye lån. På den andre side forventes økede renter å virke inflasjonsdempende.  Hm … men det er jo også til ulempe for de med store lån og lite kapital.  Om du låner til bolig vil høy inflasjon øke verdien av boligen og øke lønninger, mens lånet stadig utgjør samme kroneverdi.

 

Hva med investeringer i næringslivet?
Hvis vi skal vurdere verdien på et selskap kan en neddiskontert verdi av selskapets framtidige kapitalstrøm utgjøre en lavere nåverdi når renta øker.  Med andre ord blir det billigere å investere i oppkjøp av selskaper om man har kapital å kjøpe for. Det blir med andre ord gode tider for billige oppkjøp for de med kapital.  Det gikk i samme retning sosialt det også …

 

Hva så med finanskostnader i selskaper med stort lånebehov?
Kapitalkostnadene øker og det reduserer resultat etter finansposter, mens selskaper med kapitalplasseringer får økede resultater etter finansposter.

 

Hva med lånerenta når styringsrenta endres?
Det er noe i makroøkonomien som kalles overveltningsgrad.  Det beskriver i hvilken grad en øket kostnad på et ledd overveltes til neste ledd i næringskjeden.  Et eksempel er høye avgifter på drivstoff.  Når avgiftene blir tilstrekkelig høye, så øker utsalgsprisen til forbruker , men noen ganger i mindre grad enn det var meningen fra avgiftsmyndighetene. Årsaken er at oljeselskapene og bensinstasjonseierne tar noe av byrden, og sitter igjen med en mindre fortjeneste. Salgsleddet vurderer pris/etterspørsel og kan tape mer på å øke utsalgsprisen med hele avgiftsøkningen.  Resultatet blir at bensinstasjonene ikke tjener penger på å selge drivstoff, og det hele blir en pølsekiosk med bensinpumper utenfor, for å trekke pølsekunder til kiosken.  Tilsvarende vil en endring av styringsrenta kunne ha tilsvarende effekt på bankene, som ikke alltid følger endringene i styringsrenta, og kan tjene eller tape på endringer i styringsrenta.

 

Hva skjer med konkurransekraften til norsk eksportindustri?
Økede renter vil normalt gi høyere kronekurs mot andre valutaer, og norske varer mister konkurransekraft i utlandet, mens importvarer blir billigere i Norge. Dette vil over tid bety at norske arbeidsplasser går tapt, og effekten blir som ønsket en lavere inflasjon. Men sosialt ganske ufordelaktig for de som blir arbeidsledige.

 

Det kan ofte se ut for at Norges Bank har en trang til å sette opp styringsrenta og holde en rentebane i overkant av det som er nødvendig for å følge de politiske retningslinjer, uten at de sosiale effektene ser ut for å bli vurdert. Mon tro om sentrale politikere gjør seg noen tanker om dette?

 

Hvis du vil lese mer om dette temaet anbefaler jeg de følgene artiklene:
http://www.hegnar.no/okonomi/rente/article413349.ece 
http://e24.no/makro-og-politikk/article3560270.ece
investering kapital konkurransekraft sosial effekt styringsrente

Tilbake

Velkommen

Velkommen til en faglig blogg om forretningsanalyse.  Jeg ønsker å ta opp temaer innen bedriftsøkonomi og markedsøkonomi samt de verktøy vi bruker for analyse og planlegging av utvikling og drift. Det vil bli fokusert på beslutningsstøtte, styringsinformasjon og ledelses-verktøy.Les mer

Følg oss på Facebook

Bli medlem av Forretningsanalyse gruppen på Facebook. Der legger jeg ut aktuelle nyhetsartikler som relaterer til innleggene her på bloggen og du kan møte noen av de andre leserne. Jeg håper du vil være med i debatten og husk at kommentarer er alltid velkomne. 


Søk etter ord

 Search
soap2day