fredag, mai 26, 2017

Hei,
Bli medlem av Forretningsanalyse gruppen på Facebook .  Der legger jeg ut aktuelle nyhetsartikler som relaterer til innleggene her på bloggen og du kan møte noen av de andre leserne.  Jeg håper du vil være med i debatten og husk at kommentarer er alltid velkomne.

Bertil

Abonner på bloggen her:Abonner på bloggen 

  

Motivasjon, engasjement og initiativ

 I samfunn og virksomheter har vi mennesker med ulike motivasjoner for både fellesskapet og individuelle mål. 
Noen av oss motiveres av felleskap, trygghet og stabilitet, noen av de sosiale relasjoner og tilhørighet, noen av rettferdighet, forutsigbarhet og struktur, mens noen motiveres av nyskapning, kreativitet og frihet. Hvordan er det plass til oss alle i et samfunn og i en virksomhet, og hva kan vi gjøre for at alle kan bidra til en nåtid og fremtid med vekst og muligheter for oss alle?
(Bildet: Carl Gustav Jung som ung)

Les resten av innlegget »

Om å lære av sine feil

Vi hører ofte at "vi må lære av våre feil". Jeg håper inderlig at kirurger, brannetaten, politiet og andre beredskapsenheter ikke baserer seg på å lære av sine feil. Da har de i samme åndedrag basert seg på å feile.

Les resten av innlegget »

Tiggere, fattigdom og økonomisk effektivitet

 

Hva kan vi gjøre for fattige ROM folk som kommer til Norge fra Romania, og hva kan vi bidra til i Romania for å skape verdige liv for fattige mennesker?

 Jeg tror de fleste av oss har omtanke for medmennesker som lever i fattigdom. Vi ser mange skjebner rundt oss, og de fleste som lever i fattigdom har et ønske om å arbeide for å få et bedre liv.

 

 

 

Les resten av innlegget »

Hvilken karrierevei velger du?

 Velger du en faglig karriere, en posisjons basert karriere, eller baserer du din karriere på nettverk?

Les resten av innlegget »

Resultater, mål og dekadanse

Vi vurderer utviklingen fram til i dag, og planlegger framtiden mot våre mål, med dagens øyne og i dagens virkelighet. Vi blir påvirket av hva vi måler, hvordan vi måler og hvilke perspektiver vi vurderer ut i fra.

 

 

 

Les resten av innlegget »

Makt og avmakt

Vi føler enkelte ganger at vi har makt på helt spesifikke områder, og resten av tiden føler vi avmakt. Stort sett føler vi alltid avmakt. Vi prøver å betjene våre savn og smerter ved å fokusere på vårt indre ego. Når jeg blir sint, skuffet, føler meg ubetydelig, oversett og sviktet, er det en indre smerte som tar plass i min bevissthet. Det er som om en annen person overtar min tilstedeværelse og utgir seg for å være den egentlige skjulte meg. Om min smerte blir tydelig og markert i fellesskapet, fortrenger jeg andre menneskers behov for å bli sett og anerkjent. Hvordan kan vi bevisstgjøre oss på at det er plass til både deg og meg på samme sted, på samme tid?

 

Les resten av innlegget »

Verdiskaping i næringslivet - Hva er det?

På wikipedia står følgende om verdiskaping i næringslivet: "Verdiskapingen framstår som salgsinntekt minus produksjonskostnad. Det er altså overskuddet før finansposter, avskrivninger - også kalt EBITDA - som grovt sett utgjør verdiskapingen." Med de lover, regnskapsregler og innarbeidede normer og standarder for regnskapsførsel vi har her i Norge, kan dette bli fullstendig galt. Vi må helt ned i regnskapsloven og regnskapsregler for å avdekke årsaker til feil i beregning av verdiskaping i næringslivet.

Les resten av innlegget »

Verdiskaping - Hva er det?

På wikipedia står det at "Verdiskaping er bruk av kunnskap, kapital og/eller arbeid med det formålet å skape økonomiske verdier. "  I virksomheter i næringslivet betyr dette at "Verdiskapingen framstår som salgsinntekt minus produksjonskostnad." og videre står det at "Det er altså overskuddet før finansposter, av- og nedskrivninger - også kalt EBITDA - som grovt sett utgjør verdiskapingen."  I tillegg står det at "Et annet begrep for verdiskaping er bruttoprodukt, og når man legger sammen bruttoproduktene til alle bedriftene og produsentene i samfunnet, inklusive de offentlige, får vi i sum bruttonasjonalproduktet (det nasjonale bruttoproduktet). Bruttonasjonalproduktet er altså summen av verdiskaping i samfunnet."  Det står videre: "Bruttonasjonalprodukt (BNP) er definert som verdien av samlet innenlandsk produksjon av ferdige varer og tjenester, verdsatt til markedspriser, i en gitt periode som et år eller et kvartal."  Ja, ja, så vet vi det. Eller ... hva var det som stod her egentlig?

Jo her står det svart på hvitt at det er omsetningsverdien i vare og tjenesteproduksjonen, fratrukket medgåtte produksjonskostnader, som beskriver verdiskapningen. I næringslivet kan det kanskje være en måte å forstå verdiskapingen på, men på samfunnsnivå kan denne tolkningen av verdiskaping føre til greske tragedier.  

Denne tolkningen av verdiskaping baserer seg på de klassiske økonomiske teorier som vi har fått overlevert fra Adam Smith(1723-1790), John Maynard Keynes (1883-1946) og mange andre klassikere, helt fram til vår egen Nobel priste Trygve Magnus Haavelmo(1911-1999). Disse samfunnsøkonomiske teorier baserte statsminister Einar Gerhardsen og finansminister Per Kleppe seg på i utformingen av motkonjunktur tiltak og "Kleppepakker".

Dette fungerte godt så lenge alt var i vekst, men fungerer det i dagens virkelighet?

Les resten av innlegget »

Velkommen til en faglig diskusjon om forretningsanalyse.  Jeg ønsker å ta opp temaer innen bedriftsøkonomi og markedsøkonomi samt de verktøy vi bruker for analyse og planlegging av utvikling og drift. Det vil bli fokusert på beslutningsstøtte, styringsinformasjon og ledelses-verktøy.

I tillegg til mine egne innlegg håper jeg du vil delta med dine erfaringer og meninger slik at vi kan skape et levende faglig miljø og en åpen diskusjon.  Jeg vil invitere gjeste-skribenter til å delta med innlegg.


Tor Bertil Namskau (1952):

  
Jeg har vært med på å utvikle løsninger for budsjettering, prognose, rapportering og analyse. Blant annet har jeg deltatt i oppbygningen av Finale Systemer AS og Nexima AS. Jeg har en MBA fra BI i Oslo og arbeider i dag som daglig leder i Nexima AS. 
 
 

 

Nexima AS
 utvikler og leverer programvare for økonomisk planlegging, styring og analyse. Firmaet har spesialkompetanse på informasjonsflyt og leverer systemløsninger for budsjettering, prognose, rapportering og analyse.
 

Copyright 2010-2011 Nexima AS | CMS fra Ramvik AS